KOronavettregler for kollegamosjon

Koronavettregler for kollegamosjon

  • All aktivitet som gjennomføres i forbindelse med aktivitetskampanjen Kollegamosjon skal foregå i henhold til Smittevernveileder for idrett.
  • Vær ikke fysisk aktiv sammen med andre dersom du er syk. Selv de med milde luftveissymptomer bør avstå fra å være aktive sammen med andre.
  • Praktiser god hånd- og hostehygiene.
  • Hold minimum 1 meters avstand til andre, og reduser kontakt mellom personer. Dersom det tilrettelegges for organisert aktivitetsutøvelse, gjelder i tillegg følgende koronavettregler:

 

  • Ved organisert trening/aktivitet skal antallet deltakere ikke overstige 20. 
  • Arrangør (arbeidsgiver eller bedriftsidrettslag) har selv ansvar for at aktivitet/trening gjennomføres i henhold til smittevernveileder for idrett.
  • Ved bruk av felles utstyr skal dette rengjøres mellom hver økt. 
  • Det skal praktiseres forsterket renhold av fellesarealer som brukes til aktivitet, inkludert garderober.  
  • 1-metersregelen skal til enhver tid være gjeldende.