PRIS
Priser for å delta på aktivitetskampanjen Kollegamosjon 19. oktober - 15.november

Vi ønsker at flest mulig skal få muligheten til å være med på høstens festligste aktivitetskampanje. Derfor er denne kampanjen svært gunstig priset. Kall det gjerne en "koronarabatt". Vi håper det gjør det mulig for flere bedrifter å delta. Og husk at bedriften betaler ut ifra hvor mange ansatte det er i bedriften, slik at pris per ansatt blir lavere for hver ekstra deltaker du får med fra din arbeidsplass!
Antall ansatte

Medlemspris

Ikke-medlemspris

Opptil 5

500,-

1.000,-

6 - 10
1.000,-
1.200,-
11 - 15
1.500,-
1.800,-

16 - 25

2.000,-

2.400,-

26 - 50

3.000,-

3.600,-

51 - 100

4.000,-

4.800,-

101 - 200

6.000,-

7.200,-

201 - 400

8.000,-

9.600,-

401 - 500

9.000,-

10.800,-

501 - 1500

10.000,-

12.000,-

over 1500
15.000,-
18.000,-
Personer som ikke er tilknyttet en bedrift som vil delta i kampanjen betaler 139 kroner.
Powered by: Bloc