Hvordan skape et engasjement for Kollegamosjonskampanjen i din bedrift?

Gjennom over 40 års arbeid med å motivere til fysisk aktivitet i norske virksomheter, har Bedriftsidretten erfart at god forankring
i ledelsen kanskje er det aller viktigste suksesskriteriet for å lykkes med en aktivitetskampanje. En synlig ledelse, som deltar og 
viser engasjement, bidrar til å gi et tydelig signal om at fysisk aktive ansatte er viktig for bedriften. 

Kollegamosjonskampanjen er et perfekt verktøy for å skape et sosialt felleskap i annerledestiden. 10-minutteren er en effektiv
"icebreaker" i møte med kollegaer eller eksterne samarbeidspartene - enten det er fysisk på arbeidsplassen eller på digitale 
møteplasser. 

For å få med alle på arbeidsplassen er det viktig med engasjement og synlighet. Her får du en rekke tips til tiltak for å lykkes med dette:

 • Bruk Kollegamosjonsmateriellet til å skape synlighet. Heng opp plakatene over alt,
  og sørg for at alle ansatte har tilgang til aktivitetskatalogen vår!

 • Identifiser positive ildsjeler i virksomheten som brenner for fysisk aktivitet,. Få
  dem til å dra med seg kollegaene sine!

 • Opprett små aktivitetssoner på arbeidsplassen hvor de ansatte kan gjennomføre
  10-minutteren. Dette skaper legitimitet og viser de ansatte at det er helt ok å bruke
  en av pausene til litt aktivitet. Husk koronavettreglene!

 • Trekk ut premier blant dem som deltar. Sørg for at alle kan vinne, ikke bare de som
  er sprekest fra før!

 • Opprett en lukket Facebook gruppe hvor de ansatte kan motivere hverandre til deltakelse
  og aktivitet. Lag små utfordringer som har fokus på at litt er bedre enn ingenting. 

 • Skap en "ytre fiende". Utfordre nabobedriften i en tevling om størst deltakelse!

 • Arranger en "kick-off", enten fysisk på arbeidsplassen eller på digitale møteplasser! 
  Husk koronavettreglene!