FORDELER

DERFOR BØR DIN BEDRIFT VÆRE MED PÅ KOLLEGAMOSJON
Ett konsept som passer for absolutt alle på arbeidsplassen

Mange arbeidsplasser opplever utfordringen med å få med alle! Kollegamosjon er et aktivitetskonsept hvor det er lagt opp til enkel og motiverende tiltak på arbeidsplassen. Alle kan delta uavhengig av form og ferdighetsnivå, og det er ikke behov for utstyr og skift. Come as you are! 
Samhold i annerledestida

Det er ekstra viktig at det settes inn tiltak for å sikre sosial kontakt, samhold og fellesskap under korona. Aktivitetsopplegget Kollegamosjon er løsningen på deres behov for å ha et samlende fokus.Bedriftsidretten er den største leverandøren av aktivitetskampanjer

Bedriftsidretten har i over 40 år skapt aktivitetskampanjer som fenger. Vår største kjenner du sikkert, nemlig Sykle til jobben.  I aktivitetskonseptet Kollegamosjon har vi samlet vår lange erfaring med å skape aktive arbeidsplasser, og er helt sikre på at vi kan hjelpe dere å skape gode aktivitetsopplevelser på arbeidsplassen.
Minimal administrasjon arbeidsplassen

Etter at din virksomhet har bestemt seg for å starte med Kollegamosjon, går opplegget litt av seg selv. Motiver de ansatte til å delta gjennom tiltakene dere får i aktivitetskonseptet! Konseptet er skalerbart, enten bedriften har høye ambisjoner for gjennomføringen eller kjører en low-key-gjennomføring.