MER SAMHOLD OG FLERE SMIL


Kollegamosjon er en aktivitetskampanje i regi av Bedriftsidretten. Vårt mål er aktive arbeidsplasser, fordi vi vet at dette skaper samhold, latter, glede! Vi erfarer også at folk som er aktive med kollegaer er mer aktive over tid.


Kollegamosjon er en rekke enkle verktøy for å skape aktive arbeidsplasser. De enkle verktøyene skal gjøre det gøy å drive med kollegamosjon. Øvelsene er tilpasset alle, og kan skape de helseeffektene sjefen er ute etter.Dette er det du har lett etter for å skape samhold og aktivitetsmotivasjon i annerledestiden!
Helse- og livsstilsutfordringer er et stort samfunnsproblem, og Bedriftsidretten ønsker å bidra til mer folkehelse gjennom aktive arbeidsplasser. Å være en helsefremmende arbeidsplass gir økt produktivitet, trivsel, tillit og ikke minst bedre fysisk form!


Les mer om alle fordelene ved å være en aktiv arbeidsplass her.


Kollegamosjon er designet for å få med seg alle, ikke bare de som allerede er aktive!

Bedriftsidretten er Norges største leverandør av aktivitetskampanjer


Bedriftsidretten arrangerer allerede Sykle til jobben med over 40 000 deltakere årlig. I tillegg har vi 132 000 medlemmer i tillegg til mer enn 60 000 deltakere på våre aktiviteter. Vi tilbyr mer enn 50 ulike aktiviteter, og er en av landets største frivillige aktivitetstilbydere av fysisk aktivitet for voksne. 


www.bedriftsidretten.no