Hvordan registrere hvem som vervet degNår du melder deg på kampanjen får du en mulighet til å oppgi hvem du er vervet av. Legg inn ververens navn, så er ververen med i trekningen av premier. Vi minner om at alle kan verve og dermed bli med i trekningene. Husk at de du verver må legge inn ditt navn når de registrerer seg som deltakere.

Slik ser det ut i påmeldingsforløpet: