Derfor gir kollegamosjon effekt!
Økt produktivitet

Øker produktiviteten med 6%

Mosjon i arbeidstiden kan helt enkelt øke produktiviteten!
En times ukentlig fysisk trening med høy intensitet i arbeidstiden, samt en oppfordring om å være aktiv 30 minutter om dagen i moderat intensitet (i ett år) øker produktiviteten med seks prosent.

Studie av kontoransatte. Justesen et al. (2017)

Øker sosial kapital

Mosjon i arbeidstiden kan øke samholdet på arbeidsplassen. 5 x 10 minutters ukentlige gruppebaserte økter i 10 uker i tillegg til motivasjonsforedag øker den sosiale kapitalen i arbeidsteamet.

Studie av kvinnelige sykehusansatte. Andersen et al. (2015)

Økt sosial kapital
Økt sosial kapital

Øker sosial kapital

Mosjon i arbeidstiden kan øke samholdet på arbeidsplassen. 5 x 10 minutters ukentlige gruppebaserte økter i 10 uker i tillegg til motivasjonsforedag øker den sosiale kapitalen i arbeidsteamet.

Studie av kvinnelige sykehusansatte. Andersen et al. (2015)

Sykefravær 


Mosjon i arbeidstiden kan redusere sykefraværet med opptil 29 %. En times ukentlig høyintensitetstrening i arbeidstiden samt en oppfordring om å være fysisk aktiv 30 minutter omdagen i moderat intensitet i ett år reduserer sykefraværet med 29 %.

Studie av kontoransatte Justesen et al. (2017) 

Psykososialt arbeidsmiljø


Gruppebasert mosjon i arbeidstiden kan øke vitalitet og sosialt klima. 5 x 10 minutters ukentlige gruppebaserte økter med fysisk aktivitert i arbeidstiden i 10 uker i tillegg til motivasjonsforedrag øker vitalitet og nedsetter bekymring om smerter.

Studie av kvinnelige sykehusansatte, Jakobsen et al. (2017)

3 x 10 minutters ukentlige gruppebasert styrketrening av muskler i områdene skuldre, hender og armer i arbeidstiden i 10 uker øker sosialt klima og vitalitet.

Studie av slakteriarbeidere med kroniske smerter, Andersen et al. (2017)

Return On Investment (ROI)

Mosjon i arbeidstiden kan gi ROI på mellom 2,5 og 5 kroner. Satsningen på fysisk aktivitet kan gi en årlig gevinst på mellom 2,5 og 5 kr basert på blant annet fallende sykefravær, økt produktivitet og arbeidsmoral samt forbedret kvalitet på og tverrfaglig samarbeid.

Kreis & Bödeker (2003)

En dansk studie viser at en times ukentlig høyintensitets trening i arbeidstiden samt en oppfordring om å være fysisk aktiv 30 minutter om dagen med moderat intensitet kan gi en årlig gevinst på minst 2,74 danske kroner for hver investerte krone.

En studie av kontoransatte, Justesen et al. (2017) Litteraturliste Andersen, L. L., Poulsen, O. M., Sundstrup, E., Brandt, M., Jay, K., Clausen, T., ... & Jakobsen, M. D. (2015).

Øker arbeidsevnen


Forskjellige studier viser at mosjon i arbeidstiden kan øke arbeidsevnen:

Det vil si øke vår fysisk form slik at vi bedre kan utføre våre arbeidsoppgaver. En times ukentlig høyintensitetstrening i arbeidstiden samt en oppfordring om å være fysisk aktiv 30 minutter om dagen i moderat intensitet i ett år øker arbeidsevnen med 4 %.

Studie av kontoransatte Justesen et al. (2017)

30 minutters utholdenhetstrening to ganer i uken over ett år øker arbeidsevnen. Effekten ser etter 12 måneder, men ikke etter 4 måneder.

Studie av rengjøringspersonal Lidegaard et al. (2017)

Seksminutters spesifikk styrketrening i arbeidstiden fem dager i uken i ti uker forbedrer arbeidsevnen og reduserer nakke- og skjelletsmerter.

Studie av tannleger, klinikkassistenter og tannpleiere, Fredslund & Sjøgaard (2014)

Nedsetter Muskel- og skjelettsmerter


Mosjon i arbeidstiden kan redusere smerter i nakke, skuldre, ledd, armer, hender og føtter. En studie viste at 5 x10 minutters ukentlige gruppebaserte økter i arbeidstiden i tillegg til fem motivasjonsleksjoner over 10 uker reduserte nakke-, ledd- og fotsmerter. Studien viste også at de som trente sammen på jobben hadde større smertereduksjon enn gruppen som trente hjemme alene på fritiden.

Studie av kvinnelige hospitalsansatte Jakobsen et al. (2018)

1 times ukentlig høyintensitetstrening i arbeidstiden samt oppfordring til å være fysisk aktiv i 30 minutter i moderat intensitet i ett år reduserer nakkesmerter.

Studie av kontoransatte Dalager et al. (2017) 

 ----------

Forskningen vi henviser til

  • Effect of physical exercise on workplace social capital: cluster randomized controlled trial. Scandinavian journal of public health, 43(8), 810-818. Andersen, L. L., Persson, R., Jakobsen, M. D., & Sundstrup, E. (2017). 
  • Psychosocial effects of workplace physical exercise among workers with chronic pain: randomized controlled trial. Medicine, 96(1). Dalager, T., Justesen, J. B., & Sjøgaard, G. (2017). 
  • Intelligent physical exercise training in a workplace setting improves muscle strength and musculoskeletal pain: a randomized controlled trial. Biomed Research International, 2017 Fredslund, G. H., & Sjøgaard, G. (2014). Specifik nakke-og skuldertræning til tandlæger, klinikassistenter og tandplejere. Tandlaegebladet, 118(12), 988-995. Jakobsen, M. D., Sundstrup, E., Brandt, M., & Andersen, L. L. (2017).
  • Psychosocial benefits of workplace physical exercise: cluster randomized controlled trial. BMC public health, 17(1), 798. Jakobsen, M. D., Sundstrup, E., Brandt, M., & Andersen, L. L. (2018). 
  • Effect of physical exercise on musculoskeletal pain in multiple body regions among healthcare workers: Secondary analysis of a cluster randomized controlled trial. Musculoskeletal Science and Practice, 34, 89-96. Justesen, J. B., Søgaard, K., Dalager, T., Christensen, J. R., & Sjøgaard, G. (2017). 
  • The effect of intelligent physical exercise training on sickness presenteeism and absenteeism among office workers. Journal of occupational and environmental medicine, 59(10), 942-948. Kreis, J., & Bödeker, W. (2003). Gesundheitlicher und ökonomischer Nutzen betrieblicher Gesundheitsförderung und Prävention. In Zusammenstellung der wissenschaftlichen Evidenz. iga-Report (Vol. 3). Lidegaard, M., Søgaard, K., Krustrup, P., Holtermann, A., & Korshøj, M. (2018).
  •  Effects of 12 months aerobic exercise intervention on work ability, need for recovery, productivity and rating of exertion among cleaners: a worksite RCT. International archives of occupational and environmental health, 91(2), 225-235. Sundstrup, E., Jakobsen, M. D., Andersen, C. H., Jay, K., Persson, R., Aagaard, P., & Andersen, L. L. (2014). 
  • Effect of two contrasting interventions on upper limb chronic pain and disability: a randomized controlled trial. Pain Physician, 17(2), 145-154.

 

 

Mye av forskningen er hentet fra Danmark og Dansk Firmaidrætt, som først introduserte konseptet Kollegamosjon.